Conceptontwikkeling en campagne voor het initiatievenloket; Stadskracht.

Gemeente Rijswijk vindt participatie van groot belang. Rijswijk wil de kracht, kennis en expertise benutten van haar inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen  en ruimte bieden aan hun initiatieven bij het vervullen en/of oplossen van maatschappelijke opgaven. Hoofddoel is het bouwen aan het vertrouwen tussen de gemeente en de inwoners waardoor we beter samen kunnen werken aan de stad in een veranderende samenleving met daarin veranderende rollen van de gemeente en de inwoners. De wens is dat de bewoners weer meer betrokken raken. Dat zij zelf komen met ideeën en initiatieven voor hun buurt, wijk of stad en dat zij deze ideeën ook daadwerkelijk (gezamenlijk) uitvoeren.  En dat de gemeente ideeën en initiatieven van bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers helpt mogelijk maken en met elkaar verbindt.

Middelen : online initiatieven loket LoketStadskracht.nl, lanceringsevent,video, film, posters, flyer, social media en persberichtgeving