In opdracht van de Gemeente Den Haag ontwikkelden wij de het nieuwe beeldmateriaal/concept voor Veilig Thuis Haaglanden. Volgende stap is de uitrol en verwerking van de diverse communicatiemiddelen