Opdrachtgever: Gemeente Den Haag in samenwerking met de Stichting Promotie Wonen Den Haag

De Stichting is een initiatief van ontwikkelaars, woningcorporaties, makelaars, beleggers en bouwbedrijven die actief zijn op de Haagse woningmarkt. De gemeente ondersteunt dit initiatief en subsidieert de Stichting. Het oprichten van de Stichting is één van de serie maatregelen die de gemeente neemt om de woningbouw-productie in Den Haag te stimuleren.

Dienstverlening

Communicatiestrategie, concept en realisatie marketingcommunicatiecampagne.

Communicatiemiddelen

Promofilm, website, beeldbank, huisstijl, presentatiemateriaal, advertentie- en mediacampagne, buitenreclame, nieuw concept woonbeurs, social media en public relations.

Omschrijving

Doel van deze gezamenlijke marketingaanpak is het bevorderen van de verkoop en verhuur van nieuwbouwprojecten. Door de gezamenlijke aanpak van de woonpromotie worden krachten gebundeld en wordt er een eenduidige boodschap afgegeven over Den Haag als aantrekkelijke Woonstad. Om Den Haag als woonstad op de kaart te zetten en te laten zien hoe mooi het wonen is in onze Hofstad, worden verschillende middelen ingezet. Een promotiecampagne is er één van, daarnaast worden ook andere initiatieven ontplooid. Deels gaat het hierbij om allerlei interessante nieuwbouwontwikkelingen, maar ook wordt de nadruk gelegd op het plezierig wonen in Den Haag en haar verschillende woonsferen. Doel van deze gezamenlijke marketingaanpak is het bevorderen van de verkoop en verhuur van nieuwbouw-projecten. Door de gezamenlijke aanpak van de woonpromotie worden krachten gebundeld en wordt er een eenduidige boodschap afgegeven over Den Haag als aantrekkelijke Woonstad. Om Den Haag als woonstad op de kaart te zetten en te laten zien hoe mooi het wonen is in onze Hofstad, worden verschillende middelen ingezet. Een promotiecampagne is er één van, daarnaast worden ook andere initiatieven ontplooid. Deels gaat het hierbij om allerlei interessante nieuwbouwontwikkelingen, maar ook wordt de nadruk gelegd op het plezierig wonen in Den Haag en haar verschillende woonsferen.