Meld hier uw actie!

Hoe verleidt u Hagenaars om bij u te komen sporten? Biedt u één of meerdere gratis proeflessen aan, ontvangt een nieuw lid korting op het lidmaatschap of krijgt een nieuw lid een mooi welkomstcadeau? Laat het ons weten door dit formulier in te vullen en op te sturen dan plaatsen wij uw actie op heeldenhaagsport.nl.

Naam aanbieder

Welke sport(en) biedt u aan?

Omschrijf uw actie?

Locatie waar de actie plaatsvindt? (indien van toepassing)

Frequentie, dag en tijdstip waarop de actie wordt aangeboden? (indien van toepassing)

Looptijd van uw actie?

Welk (sport)materiaal moet de deelnemer meenemen?

Moet de geïnteresseerde zich aanmelden? Zo ja, op welke wijze?

Contactpersoon

Uw e-mail

Logo of foto (jpg, jpeg, png. Max 3mb)