Bekijk dit project Bekijk de video

Overheidscampagnes

Bij CVR doen we ze graag en met regelmaat: succesvolle overheidscampagnes lanceren voor gemeentes, provincies en instellingen. Het gaat daarbij zowel om publieksvoorlichtingscampagnes als bewustwordingscampagnes waarin een gedragsverandering gewenst is.

Ook bedenken we met regelmaat originele thema- en actiecampagnes. Om deze campagnes tot stand te brengen, organiseren we samen met onze creatieve studio uitgebreide en uiterste creatieve brainstormsessies.

Campagnes: voorlichting en bewustwording

Onze voorlichtings- en bewustwordingscampagnes vallen op! Niet alleen door de originele en treffende invalshoeken. Zeker ook door de gerichte uitwerking in een breed palet aan voorlichtings- of bewustwordingsmateriaal. Bovendien ontzorgen we onze opdrachtgevers volledig. We bedenken de campagnes niet alleen, maar voeren deze ook in concept, creatie en organisatie uit. Willen we bijvoorbeeld tot een gedragsverandering aanzetten? Dan zorgen we niet alleen voor een veranderde mindset, maar zorgen we dat de doelgroep wordt verwezen naar de juiste plek met alle informatie!

Overheidscommunicatie

Wij zijn ook actief voor (semi)overheidsinstellingen als het gaat om overheidscommunicatie over projecten, steden (citymarketing) en bijvoorbeeld positionering. Daarbij gaat het vaak om zoveel meer dan enkel een brochure maken. We verzorgen een breed scala aan media om de boodschap helder over het voetlicht te brengen. Daarbij ben je altijd verzekerd van een origineel en goed uitgewerkt plan van aanpak, uitgevoerd binnen het taakstellend budget. In gezamenlijke verantwoordelijkheid en open dialoog stellen we een gedetailleerde planning op en houden we de werkwijze nauwlettend in de gaten. En, je houdt gedurende het gehele traject één vaste contactpersoon. Korte lijnen dus!

Nieuwsgierig?

Bekijk ons werk voor de (semi)overheid, waaronder ministeries, provincies gemeentes en instellingen. En, maak gebruik van onze jarenlange ervaring en betrouwbaarheid dankzij succesvolle campagnes als ‘Je vindt het in de Bieb! en ‘Sport zit in iedereen’.