CieremansVanReijn is de uitgever van LEVEN! Magazine. Dit glossy magazine wordt verspreid in Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delftland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

LEVEN! is een lifestyle magazine en een blad van ontdekkingen voor mensen die wonen en/of werken in de regio Haaglanden. Het blad belicht bijzondere regionale mensen, projecten, plekken, producten etc. De regionale herkenbaarheid is belangrijk, zowel in de teksten als in beeld. Het blad geeft de lezer een kijkje in het leven van bekende en minder bekende inwoners van de regio. In de keuze van artikelen en interviews wordt steeds gezocht naar een goede mix van onderwerpen, mensen, gemeenten en aandachtsgebieden. Gezien de frequentie, viermaal per jaar, gelinkt aan de seizoenen, besteedt het magazine ook aandacht aan typische lente-, zomer-, herfst- en winteritems.

www.levenmagazine.nl

Lente 2020